Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Dr. Öğr. Üyesi UYAN YÜKSEL
Güncelleme : 23.03.2017 10:51:34